Polityka prywatności

Polityka prywatności

Avenga hilft e.V.
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Telefon: +49 221 846300
E-Mail: kontakt@avenga-hilft.de

Zarząd: Marcel Kappestein (przewodniczący), Jan Webering, Willi Mezger
Sąd rejestrowy: Kolonia
Numer rejestracyjny: VR 21100

1. Informacje na temat przetwarzania danych, podstaw prawnych i terminologii

1.1 Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej oraz stron internetowych, funkcji i treści z nimi związanych (zwanych łącznie ‘Stroną’ lub ‘Ofertą online’). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których działa Strona internetowa.

1.2 Terminy ‘dane osobowe’ lub ‘przetwarzanie’ odnoszą się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach niniejszej Oferty online obejmują dane użytkowe (odwiedzane obszary naszej strony internetowej, czas pobytu), dane komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP, dane dotyczące lokalizacji, typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny).

1.4 Termin ‘użytkownik’ obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych.

1.5  Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dlatego też dane użytkowników będą przetwarzane na mających zastosowanie podstawach prawnych.

1.6 Zwracamy uwagę, że podstawę prawną wyrażenia zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO. Podstawę prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i zastosowania środków umownych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawę prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawę prawną przetwarzania danych w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

2. Środki bezpieczeństwa
Stosujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszym serwerem.

3. Przekazywanie danych stronom trzecim i dostawcom zewnętrznym
Dane są przekazywane osobom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących wymogów prawnych. Przekazujemy dane użytkowników osobom i stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

4.1 Kierując się naszymi uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gromadzimy dane dotyczące każdorazowego dostępu do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, wiadomość o udanym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP (zanonimizowany) oraz wnioskującego dostawcę.

4.2 Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 30 dni, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

4.3 Niniejsza strona jest umieszczona na serwerach firmy Avenga Germany GmbH. W ramach hostingu, adres IP użytkownika (zanonimizowany) w postaci plików dziennika jest przekazywany do Avenga Germany GmbH, gdzie zostanie usunięty najpóźniej po 2 miesiącach. Avenga Germany GmbH przetwarza dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 ust. 3 p. 1 RODO. W celu optymalizacji i ze względów bezpieczeństwa, korzystamy z serwisu wao.io (https://wao.io), który jest również obsługiwany przez firmę Avenga Germany GmbH w Niemczech i który jest umieszczony na serwerach rzeczonej firmy.

W przypadku korzystania z usług podwykonawców, stosujemy odpowiednie prawne środki ostrożności oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pliki cookie i śledzenie
Nie używamy plików cookie ani oprogramowania śledzącego.

6. Kontakt
Będziemy zarządzać podanymi przez Ciebie danymi zgodnie z przepisami RODO. Twoje dane będą również przechowywane zgodnie z przepisami RODO.

7. Usuwanie danych
Dane przez nas przechowywane zostaną usunięte jak tylko nie będą niezbędne do realizacji zamierzonego celu, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z wymogami przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte z uwagi na obowiązujące wymogi prawne ich przetwarzanie będzie ograniczone.

8. Prawo do sprzeciwu
Użytkownicy mogą w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w przyszłości zgodnie z wymogami prawa. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej.

9. Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian w prawie lub w przypadku zmian w zakresie świadczonej usługi oraz zmian zakresu przetwarzania danych. W zakresie, w jakim zgoda użytkowników jest niezbędna lub część Polityki prywatności zawiera regulacje dotyczące stosunków umownych z użytkownikami, zmiany dokonywane są wyłącznie za zgodą użytkowników.

10. Uwaga w rozumieniu niemieckiej Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG).
W celu zapewnienia lepszej czytelności zrezygnowano ze stosowania rozróżnienia ze względu na płeć. Odpowiednie terminy mają zastosowanie do wszystkich płci zgodnie z zasadami równego traktowania wszystkich płci.